Türkiye’de Sosyal Devlet Olgusu

    Toplumun refah seviyesini sosyal adalet ilkelerine göre artırmayı hedefleyen sosyal devlet modelinin Türk siyasi tarihinde niçin yeteri derecede gelişememiş olduğunu anlayabilmek için, tek parti döneminde oluşturulan jakoben Cumhuriyet ideolojisini ve bunun bugünün sosyal politika uygulamaları üzerindeki etkilerini anlamakta fayda vardır.

    Sosyal hayatın temel sorunlarına demokratik kurallar çerçevesinde yeterince önem vermediğinden ve zamanında sanay

    Hızlı Linkler

    Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015