Sosyal Politikalar Sempozyumu | Vakıf ve Sosyal Politikalar Çalıştayı | Oturum Raporu (Kısa)

  ÇALIŞTAY – 1
  VAKIF MEDENİYETİ VE SOSYAL POLİTİKALAR 
   
  2 HAZİRAN 2012 / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi
   
   
  ÖZET : VAKIFLARIN SOSYAL POLİTİKADAKİ GÖREVLERİ 
  NE OLMALIDIR ?
   
  1. Kökü geçmişe dayanan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun ve günümüz ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yeniden canlandırılmaları gereklidir. 
   
  2. Günümüzün gelişmiş refah devletlerinde STK’ların geniş ölçekli önemli sosyal politika faaliyetlerinde bulunması, görece olarak STK’ların, özellikle de vakıfların sayısal ve işlevsel olarak oldukça zayıf olduğu ülkemizde de yakın bir gelecekte önemli toplumsal görevler üstlenebileceğini/üstlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
   
  3. Vakıfların en temel işlevlerinden bir tanesi, sosyal politikalar alanında faaliyet göstererek toplumda ulaşılması zor dezavantajlı gruplara yardım ulaştırmak olmalıdır. Bu grupların bulundukları yerlerde tespiti ve bu insanlara hizmet ulaştırılmasında, tabana olan yakınlıkları nedeniyle vakıflar avantajlı bir konumdadırlar. 
   
  4. Vakıflar, güncel toplumsal sorunları dikkatle takip ederek, yeni sorunlara karşı hızlı bir şekilde politikalar geliştirmelidir. Vakıflar, yapıları itibariyle merkezi ve yerel hükümetlere göre sosyal sorunlara daha hızlı reaksiyon gösterebilmektedir.
   
  5. Vakıflar yalnızca kendi yürüttükleri faaliyetler ile değil, merkezi ve yerel kuruluşlara yönelik yönlendirme, bilgilendirme ve eleştiriler ile sosyal politikanın gelişimine önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahiptirler.
   
  6. Genel kanaate göre, Türkiye’deki vakıflar, faaliyet gösterdikleri alanlarda yetersizdirler. Bu yetersizliğin başlıca sebepleri, ideolojik saplantılar ve mevzuatın ortaya çıkardığı zorluklardır.
   
  7. Devlet, vakıflara kolay ve sık müdahale etmemeli, vakıfların gelir kaynakları devlete bağımlı olmamalıdır. Aksi takdirde vakıflar devletin bir uzantısı şekline dönüşmektedir. 
   
  8. Bununla birlikte, proje bazında devlet ve vakıf ortaklıkları ile vakıfların birtakım projelerine sağlanacak vergi teşvikleri, vakıfların gelişimi açısından yararlı sonuçlar verecektir. 
   
  9. Günümüz dünyasının sorunlarının çözümünde vakıfların istenilen sonuçları elde edebilmesi için çağın gereksinmelerine uyguna idari ve mali yapıya kavuşması gerekmektedir.
   
  10. Günümüzde birçok hizmetin devlet eliyle yürütülmesi nedeniyle vakıfların istihdamdaki rolü azdır. Bu durumun değişmesi, ancak vakıfların etkinliğinin artmasıyla mümkündür.

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015