Sempozyumun Teması ve İçeriği

  Bu yıl ilki düzenlenecek olan “Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu”, 1-2 Haziran 2012 tarihleri arasında, Türkiye’den ve farklı ülkelerden konuşma yapmak üzere davet edilen çok sayıda akademisyenin, bürokratın, siyasetçinin, sivil ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

  2012 yılının teması olarak “KÜRESEL VE ULUSAL SOSYAL POLİTİKALARDA YENİ BOYUTLAR” başlığı tespit edilmiştir. 
   
  Yürütme Kurulu, yukarıdaki ana temayla bağlantılı olarak 5 alt başlık tespit etmiş ve her bir alt başlık programda panel olarak yer almıştır. 
   
  Panel Başlıkları: 
   
  Panel 1:  Sosyal Politikalarda Küresel Eğilimler; 
  Panel 2:  Türkiye’de Sosyal Politikaların ve Sosyal Devletin   Dönüşümü (Fırsatlar ve Tehditler); 
  Panel 3:  Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika; 
  Panel 4:  Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika; 
  Panel 5:  Türkiye’de Özel Sektör ve Sosyal Politika. 
   
  Sempozyum sonucunda bir “Sonuç Bildirgesi İlanı” bölümü yer alacaktır. İki günlük programın sonunda bir grup akademisyen tarafından hazırlanacak olan Sonuç Bildirgesi, programın genel bir değerlendirmesinden ve bazı tespit ve önerilerden oluşacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
   
  Sempozyum’da sunulan bildiriler ve gerçekleştirilen tartışmalar bir kitapta yayınlanacak ve elektronik olarak da Sempozyum’un internet sitesine eklenecektir. 
  Sempozyum, birçok kültüre ve medeniyete beşiklik yapan, iki büyük kıtayı birbirine bağlayan ve 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 
  Sempozyum’un resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyum sırasında iki dilde çeviri hizmeti verilecektir. 
  Sempozyum’la ilgili çeşitli bilgilere (online kayıt, Sempozyum’un yeri, konaklama, vb.) Sempozyum’un internet sitesinden ulaşılabilecektir 

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015