Sempozyumun Niteliği

  Dünyada yaklaşık olarak 35-40 yıldır devam eden küreselleşme ve toplumsal dönüşüm süreci, başta gelişmiş sosyal devletler olmak üzere hemen hemen her ülkeyi ve bunların sosyal politikalarını derinden etkilemiş, sosyal politika sorunları hem ulusal ve hem de uluslararası alanda tartışmaların temel odağını oluşturmuştur. Bu durum, esas itibariyle uluslararası düzeyde olmak üzere ülkemizde de yeni arayışları ve tartışmaları gündeme getirmektedir. 

  Bu arayışın bir parçası olarak ortaya çıkan “Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu” (International Symposium of Social Policies); ulusal ve küresel düzeyde karşılaşılan işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı bozukluğu, eşitsizlik, sosyal dışlanma, vb. geleneksel sosyal politika sorunlarının yanı sıra; sosyo-ekonomik yapıdaki dönüşümün bir sonucu olarak özellikle gelişmiş toplumlarda ortaya çıkan nüfusun yaşlanması, boşanma, tek ebeveynli aileler vb. gibi onlarca sosyal politika sorunlarının araştırılmasına ve bilimsel ortamlarda tartışılmasına ve buradan yola çıkarak çözümler üretilmesine zemin hazırlamak üzere tasarlanmış bilimsel bir etkinliktir. 
  Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Sosyal Politikalar Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlik, sosyal politika alanında Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda saygın öğretim üyesinden oluşan bir Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından titizlikle yürütülmektedir. 
  Her yıl farklı bir sosyal politika temasına sahip olan Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu’nda, Bilim Kurulu tarafından tespit ve davet edilen yerli ve yabancı akademisyen, bürokrat, uzman, siyasetçi, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri konuşmacı olarak yer almaktadır. 2 günlük bir programa sahip olan Sempozyum 5 panel’den oluşmakta, Sempozyuma yaklaşık olarak 30’un üzerinde davetli konuşmacı katkıda bulunmaktadır. 
   
  Bu Sempozyum, ülkemizde şimdiye kadar sosyal politika alanında yapılan az sayıdaki geniş kapsamlı ve katılımlı sempozyumlardan biri olma özelliği taşımaktadır.

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015