Sosyal Politikalar Sempozyumu | Makale Yarışması | Sonuçlar

  Önlisans ve Lisans

  1. Eser bulunamadı

  2. Eser bulunamadı

  3. HURİYE KARAMAN

  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİN TOPLUMSAL ETKİSİ

  HURİYE KARAMAN
  İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu (2007-2009)
  İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

  Mansiyon | Alperen Cihan ÇETİNKAYA

  YEREL YÖNETİMLERİN TOPLUMSAL POLİTİKALARA ETKİ VE KATKILARI

  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.sınıf

  Lisansüstü Sonuçları

  1. Serhat Özgökçeler

  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN WEB SİTELERİNİN ÖZÜRLÜ HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Araş. Gör. Serhat Özgökçeler
  Uludağ Üniversitesi İktisadî & İdarî Bilimler Fakültesi
  Çalışma Ekonomisi & Endüstri İlişkileri Bölümü

  2. M.Güler – E.Kayacan

  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ:  İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA YENİ BİR METOD

  Arş. Gör. Mehmet Güler
  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 
  Arş. Gör. Emir KAYACAN
  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 

  3. Volkan Işık

  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN DEĞİŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA KAVRAMI VE YENİ BİR ÇALIŞMA ALANI OLARAK SOSYAL GİRİŞİMLER

  Arş. Gör. Volkan IŞIK
  Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  Mansiyon | Şerife Önder

  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora ve Akademik

  1. İrfan Kalaycı

  İKTİSADİ KRİZ SÜRECİNDE ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR’ SOSYAL DEVLET UYGULAMALARI: ÇEKİNCELER VE BUNLARIN KAZANIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİĞİ

  Doç.Dr.İRFAN KALAYCI
  İnönü Üniversitesi İİBF

  2. Eser bulunamadı

  3. Eser bulunamadı

  Mansiyon | Kadir Yıldırım

  SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA “KADINLARI ÇALIŞTIRMA CEMİYET-İ İSLAMİYESİ” VE OSMANLI ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

  Arş. Gör. Dr. Kadir YILDIRIM
  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015