Sosyal Politikalar Sempozyumu | Makale Yarışması | Başvuru Şartları

  KATILIM KOŞULLARI:
  1. Yarışma, yurt içinde veya yurt dışında ön lisans-lisans düzeylerinin herhangi birinde öğrenim görmüş olan ya da görmekte olan, lisansüstü düzeyde akademik çalışma yapmışolan ya da yapmakta olan ve doktora sonrası düzeyde akademik çalışma yapmakta olan herkese açıktır.
  2. Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce başka bir yarışmada ödül kazanmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
  3. Katılımcılar bu konulardan seçtikleri herhangi bir konuda yarışmaya başvurabilirler.
  4. Yarışmaya katılan tüm makalelerin kitap, dergi, internet gibi ortamlarda yayımlanma hakkı Sosyal Politikalar Dergisi’ne aittir.
  5. Değerlendirme, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite ile Sosyal Politikalar Derneği’nin belirleyeceği bir jüri tarafından yapılacaktır.
  6. Makalelerin en az 8.000, en fazla 12.000 kelimeden oluşması ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile yazılmış olması gerekmektedir.
  7. Makalelerde geçerli olan tek dil Türkçe’dir.
  8. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf ya da kişinin; toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin; bir şirketin veya şirketler topluluğunun menfaatleri ön plana çıkartılamaz; bukonuda reklam veya propaganda yapılamaz.
  9. Makalelere  yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez. Makalelerde anlatılan konu ve yer alan görüşler yazarın sorumluluğundadır.
  10. Ödüller yarışmaya katılan şahsa aittir, başka bir şahsa devredilemez.
  11. Yarışmanın neticesinde, seçici kurul bir makaleyi herhangi bir ödüle layık görse bile, sonrasında bu makalenin bu yarışmadan önce veya bu yarışma ile eş zamanlı olarakdüzenlenmiş başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül iptal edilir ve eğer verilmiş ise, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir.
  Bu iptal durumu, diğer ödül almış veya almamış yarışmacılar bakımından hiçbir şekilde talep hakkı doğurmaz.
  12. Toplu çalışmalar ile de ödüllere aday olunabilecektir. Bu durumda çalışmayı yapanlar ortak aday sayılacaktır.
  13. Yarışmaya katılan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır.
  Makalelerinizi lütfen   makale@sosyalpolitikalar.org adresine gönderiniz.
  Lütfen CV’nizi ve iletişim adresinizi gönderiniz.

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015