Sosyal Politikalar Sempozyumu | Kentsel Dönüşüm Süreci ve Sosyal Politikalar Çalıştayı | Oturum Raporu (Kısa)

  ÇALIŞTAY – 2 KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE SOSYAL POLİTİKALAR 
  2 HAZİRAN 2012 / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi
   
  ÖZET : SOSYAL POLİTİKALAR AÇISINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL OLMALIDIR ?
   
  1. Sosyal Politika biliminin de doğasına uygun bir şekilde, merkezine insan ölçeğini yerleştiren bir kentsel dönüşüm mekanizması hayata geçirilmelidir. 
   
  2. Nasıl bir şehir algısından ziyade, şehirde nasıl bir insan algısı geliştirilmelidir. 
   
  3. Acımasız rekabet ortamı içerisinde ayakta durabilmek için kente bir vizyon kazandırılması gerekmektedir. 
   
  4. Kent, adeta bir deklarasyon gerçekleştirmeli ve kendi vizyonu çerçevesinde ben “sanayi kentiyim”, “üniversite kentiyim” ya da “turizm kentiyim” vb. ifadeleri özünde taşıyabilmelidir. 
   
  5. Kentsel dönüşüm sürecinde karar vericilerin karması oluşturulmalıdır. Bu karma içerisinde mimar ve mühendis gibi teknik uzmanlar olduğu gibi; psikolog, sosyolog, ilahiyatçı, tarihçi ve sosyal politikacı gibi sosyal bilimciler de olmalıdır.  
   
  6. Tıpkı genel olarak sosyal politikaların sağlanmasında olduğu gibi, kentsel dönüşüm sürecinde de sosyal paydaşların tamamından gerektiğince faydalanılmalıdır. Bu çerçevede; özel sektör, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve diğer yerel ağlar ve yönetimler birincil derecede katkı sağlamalıdırlar. 
   
  7. Mahalle kültürünün yeniden canlandırılması gerekmekte ve bu gereklilik hayata geçirilirken geometrik temelli bakış açılarının geliştirilmesi gerekmektedir. Okul ölçeği, bu noktada önemli bir referans noktası olabilecektir. 
   
  8. Dezavantajlı grup olarak kabul edilen özürlüler, çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar ya da eski hükümlülerin tam bir toplumsal huzur ve barış içerisinde yaşamalarına imkan tanıyacak mekânsal yapılanmaların oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
   
  9. Tarihten uzaklaşmadan ve kopmadan evrensel bir kent planlamasının hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
   
  10. Toplumsal değerleri izole eden değil; sorgulayan ve sürekli ön planda tutmaya çalışan sürdürülebilir bir kent profilinin ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. 

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015