Sempozyumun amacı, bu etkinlikle birlikte başta ülkemizde olmak üzere dünyanın genelinde ortaya çıkan sosyal sorunlara kamuoyunun dikkatlerini çekmek, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman çok sayıda sosyal politikacıyı bir araya getirerek bilimsel bir tartışma zemini oluşturmak, hükümetlerin sosyal sorunlara çözüm bulma arayışlarına katkı sağlamak amacıyla ulusal ve hatta küresel düzeyde doğru, tarafsız ve yol gösterici sosyal politikaların oluşturulmasına imkan sağlayan nitelikli bir tartışma platformu sağlamaktır. 

  Bu çerçevede Sempozyum ile;
  Sosyo-ekonomik alanda ortaya çıkan ve ülkemizi de etkileyen sosyal politika sorunlarını, konusunda uzman ve uluslararası üne sahip akademisyenlerle ve uzmanlarla tartışmak,
  Geleneksel ve güncel sosyal sorunları tespit etmek ve politika yapıcılara yardımcı olacak şekilde somut çözüm önerilerinde bulunmak,
  Sempozyum ile sadece ülkemizde değil, dünyada da sosyal politika alanında ortaya çıkan sorunları Türk kamuoyuna aktarmak, 
  Sempozyum sonrasında ulaşılan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak,
  Ülkemizde sosyal politika alanında bilimsel bilgi birikiminin artırılmasına ve literatürün zenginleşmesine katkıda bulunmak,
  Toplumda sosyal politika sorunlarına karşı farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak,
  Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye’nin sosyal politika alanındaki stratejilerini ve uyumunu sağlayacak öneriler getirmek,
  Sempozyum’un sosyal politika alanında uluslararası düzeyde bilimsel bir platform olmasını sağlamaktır. 

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015