ASKIDA EKMEK VAR ...
ENGELSİZ CAMİ, ENGELSİZ İBADET ...
Yarın İçin Bugün Varız ...
Farkındayım Aldanmam ...
Sahne Kadınların ...
Çocuk Meclisi ...
Türkiye Kumbarası ...
Afetler Hazır mısınız? ...
Yetim Hakkı ...
Onların Görmemesine Göz Göre Göre İzin Vermeyin ...
İzmir Projeleri ...
Acele KANKA Aranıyor ! ...
Darül Aceze ...
Aile Okulu & Anne Baba Eğitimi ...
Gülmek Onların da Hakkı... ...
Gözlerden Yaş Değil Mutluluk Akacak ...
Para Geçmez İyilik Geçer ...
Bir Kapak, Bir Umut ...
Engelliler Kariyer Günleri ...
Pakistan ...
Burada İş Var ...

FAALİYETLERİMİZ
I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 2. GÜN

16 Haziran 2012 Cumartesi 2.Gün / Yenikapı Mevlevihanesi I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu ikinci gününde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yenikapı Mevlevihanesi yerleşkesinde devam

SEMPOZYUMDAN KARELER

I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu'ndan kareler. Ulusal ve Uluslararası Sosyal Politikaların tartışıldığı, mevcut durumların tahlili ve yeni çözüm önerilerinin sunulduğu I. Uluslararası Sos

I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU MAKALE YARIŞMASI

16 Haziran Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen "Makale Yarışması" sonuçları açıklandı

I. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Politikalar Derneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ''1. Uluslararas

I.ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 1. GÜN

15 Haziran 2012 Cuma I.Gün / CRR T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayeleriyle; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Beyoğlu Belediyesi, Sosyal Politikalar Derneği

 

Anayasalar devletin temel yapısını, işleyişini ve kurumlarını düzenleyen hukuk metinleridir. Bu metinlerde, düzenleme şekli ve tercihler bakımından, bir temel yaklaşım, tabiri caizse bir felsefe tespit etmek mümkün olduğu gibi, pek çok sosyal ve siyasal konuda belli tercihi gösteren açık düzenlemeler de görülmektedir. Bir devletin temel siyasal ve sosyal konulara yaklaşımını dikkatli bir göz anayasalarda takip edebilir.

Özellikle, "anayasacılık" hareketini önemseyen, anayasalar ile ülke sorunlarını çözebileceğini düşünen Türkiye gibi devletlerde, anaya

Devamını oku...

 

 

Türkiye'de Sosyal Devlet Olgusu

Toplumun refah seviyesini sosyal adalet ilkelerine göre artırmayı hedefleyen sosyal devlet modelinin Türk siyasi tarihinde niçin yeteri derecede gelişememiş olduğunu anlayabilmek için, tek parti döneminde oluşturulan jakoben Cumhuriyet ideolojisini ve bunun bugünün sosyal politika uygulamaları üzerindeki etkilerini anlamakta fayda vardır.Sosyal hayatın temel sorunlarına demokratik kurallar çerçevesinde yeterince önem vermediğinden ve zamanında sanay

Devamını oku...

 

 

Sosyal devlet, sosyolojinin konu edindiği bağlamda kapitalizm, ulus devlet, küreselleşme olgularının bileşenidir. Bu bağlamda doğrudan bir araştırma nesnesi olarak değil dolaylı konu edilen, daha üst sistemlerin içinde belirginleştirilen bir konudur. Bu durumda günümüz sosyal teorisinde “sosyal politika”, “refah rejimi veya refah devleti”, “sosyal hizmet” gibi sosyal devletin unsurları farklı farklı bilim alanlarının ortaya çıkması yanında yine farklı zeminlerde inşa edilen bilgi sistemlerinin oluşmasını sağlamış, başka bir deyişle eklektik bir bilgi sistemini belirlemiştir. Yine benzer d

Devamını oku...