Sempozyumun Amacı

  Sempozyumun amacı, bu etkinlikle birlikte başta ülkemizde olmak üzere dünyanın genelinde ortaya çıkan sosyal sorunlara kamuoyunun dikkatlerini çekmek, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman çok sayıda sosyal politikacıyı bir araya getirerek bilimsel bir tartışma zemini oluşturmak, hükümetlerin sosyal sorunlara çözüm bulma arayışlarına katkı sağlamak amacıyla ulusal ve hatta küresel düzeyde doğru, tarafsız ve yol gösterici sosyal politikaların oluşturulmasına imkan sağlayan nitelikli bir tartışma platformu sağlamaktır.  Devamı…

  Sempozyumun Niteliği

  Dünyada yaklaşık olarak 35-40 yıldır devam eden küreselleşme ve toplumsal dönüşüm süreci, başta gelişmiş sosyal devletler olmak üzere hemen hemen her ülkeyi ve bunların sosyal politikalarını derinden etkilemiş, sosyal politika sorunları hem ulusal ve hem de uluslararası alanda tartışmaların temel odağını oluşturmuştur. Bu durum, esas itibariyle uluslararası düzeyde olmak üzere ülkemizde de yeni arayışları ve tartışmaları gündeme getirmektedir. 

  Bu arayışın bir parçası olarak… Devamı…

  Sempozyumun Teması ve İçeriği

  Bu yıl ilki düzenlenecek olan “Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu”, 1-2 Haziran 2012 tarihleri arasında, Türkiye’den ve farklı ülkelerden konuşma yapmak üzere davet edilen çok sayıda akademisyenin, bürokratın, siyasetçinin, sivil ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

  2012 yılının teması olarak “KÜRESEL VE ULUSAL SOSYAL POLİTİKALARDA… Devamı…

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015