Sosyal Politikalar Sempozyumu | Makale Yarışması | Yazım Klavuzu

  HACİM VE ŞEKİL ŞARTI

  • Makaleler 8.000-12.000 kelime arasında olmalıdır.

  • Makale özet ve metinleri, Microsoft Word 6.0, Word 7.0 veya Word 97 belgeleri şeklinde Windows ortamında kullanılacak şekilde hazırlanmalıdır.

  • MakalelerA4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklıiki yana dayalısatır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

  • Gönderilen tabloşekilresimgrafik vb.nin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir.Bundan dolayı tabloşekilresimgrafik vbunsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

  MAKALENİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR

  Ara Başlıkların Düzeni

  GİRİŞ (Kalın)

  1. HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK KARAKTER (Kalın)

  1.1. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)

  1.2. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)

  2. HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK KARAKTER (Kalın)
  2.1. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)
  2.2. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)

  3. HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK KARAKTER (Kalın)

  3.1. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)
  3.2. Başlığın Kelimelerinin Sadece İlk Harfi Büyük Karakter (Kalın)

  SONUÇ (Kalın)

  KAYNAKÇA (Kalın)
   

  DİPNOTLAMA

  • Metin içindeki dipnotlama yöntemi olarak “parantez içi” (APA) dipnotlama kullanılmalıdır.

  Örnekler:

  Tek yazarlı için; (Özdemir, 2004: 261)

  İki yazarlı için; (Özdemir & Taşçı, 2011: 153)

  İkiden fazla ise; (Özdemir vd., 2010: 25)

  • Metin içinde birden fazla yapılan atıflar önce yayınlanan dikkate alınarak kronolojik olarak yapılmalıdır.

  Örnek:

  (Şenocak, 2008: 25; Taşçı, 2010: 33; Özdemir, 2011: 261)

  • İnternet kaynakları için, çevrimiçi anında kaynağın sayfadan indirildiği tarih esas alınmalıdır.

  Örnek:

  (Özdemir, 24 Aralık 2010) veya sayfası belli ise (Özdemir, 24 Aralık 2010: 11)

   

  KAYNAKÇA YÖNTEMİ

  • Kitaplar için örnekler;

   • Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, 2. bs., İstanbul, İTO Yayınları.

   • Taşçı, Faruk (2010), Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Ankara, Nobel Yayınları.

  • Kitap içi makaleler için örnekler;

   • Murat, Sedat (2003), “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı,” Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Eds. Mustafa Aykaç & Zeki Parlak, İstanbul, Elif Kitabevi, s. 45-91.

   • Lee, Ronald D. (2007), “Demographic Change, Welfare, and Intergenerational Transfers: A Global Overview,” Ages, Generations and the Social Contract The Demographic Challenges Facing the Welfare StateEds. J. Véron vd., Netherlands, Springer, p. 17-44.

  • Dergide yayınlanan makaleler için örnekler;

   • Akgeyik, Tekin (2006), “Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm,” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 51, s. 47-99.

   • Lin, Ka (2005), “Cultural Traditions and the Scandinavian Social Policy Model,” Social Policy & Administration, Vol. 39, No. 7, December, p. 723-739.

  • Ansiklopedi maddesi için örnek;

   • Mccullough, Laurence B. (2002), “Long-Term Care Ethics,” Encyclopedia of Aging (Vol. 3), Eds. David J. Ekerdt vd., USA, Thomson & Gale, p. 844-847.

  • Çeviriler için örnekler;

   • Neumark, Fritz (2006), Boğaziçi’ne Sığınanlar (Türkiye’ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları; 1933-1953), (Çev. Şefik Alp Bahadır), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

   • Kessler, Gerhard (1936), “Şehir Tipleri ve Şehre Müteallik Meseleler,” (Çev. Hikmet Somay), Komün Bilgisinin Esas Meseleleri, Eds. Fritz Neumark, İstanbul, İ.Ü. Yay., s. 35-46.

  • İnternet kaynakları için örnekler;

  • Tezler için örnek;

   • Özgür, Asuman (2008), “Pension Reform: The Turkish Case in The European Context,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, SBE), Ankara.

  AÇIKLAMA

  Bu kurallara uygun olmayan yazılar yazarlarına iade edilir.

  Makalelerinizi lütfen makale@sosyalpolitikalar.org adresine gönderiniz.

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015