Sosyal Devlet

    Sosyal devlet, sosyolojinin konu edindiği bağlamda kapitalizm, ulus devlet, küreselleşme olgularının bileşenidir. Bu bağlamda doğrudan bir araştırma nesnesi olarak değil dolaylı konu edilen, daha…

    Read More

    Anayasalar devletin temel yapısını, işleyişini ve kurumlarını düzenleyen hukuk metinleridir.…

    Hızlı Linkler

    Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015